خانه > دانشجو > نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری پیام نور

نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری پیام نور

سلام امروز یه مجموعه کامل از نمونه سوالات امتحانی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور رو برای دانلود می گذارم

این مجموعه به همت وبلاگ اگزا تهیه شده است

 • براي استفاده از اين نمونه سوالات به نرم افزار كتاب خوان پي دي اف نياز داريد در اينجا مي توانيد نرم افزاري كم حجم ، كامل و رايگان خواندن كتاب هاي الكترونيك و همچنين اين نمونه سوالات را بگيريد
 • ش نام درس تاریخ امتحان دریافت نمونه سوال
  1 زبان تخصصی 2 حسابداری 861107 1dh.pdf
  2 حسابداری صنعتی 2 871016 1eh.pdf
  3 مبانی مدیریت سازمان – صول مدیریت 861226 1fh.pdf
  4 پژوهش عملیاتی 2 871107 1hh.pdf
  5 توسعه اقتصادی و برنامه 860605 1jh.pdf
  6 پول و ارز و بانک داری 861110 1lh.pdf
  7 حسابداری پیشرفته 1 860312 1mh.pdf
  8 مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی 871101 1nh.pdf
  9 حسابداری و حسابرسی دولتی 8610 1ph.pdf
  10 اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد 1 871029 1qh.pdf
  11 مدیریت تولید 861107 1rh.pdf
  12 مبانی و کاربرد کامپیوتر 860329 1sh.pdf
  13 مدیریت تولید 860613 1vh.pdf
  14 حسابداری و حسابرسی دولتی 860326 1xh.pdf
  15 ریاضیات پایه و مقدمات آمار- ریاضیات و کاربرد آن 861024 1yh.pdf
  16 روش تحقیق و ماخذ شناسی 860320 2ah.pdf
  17 حسابرسی 2 871029 2bh.pdf
  18 مالیه عمومی 861102 2ch.pdf
  19 اصول حسابداری 2 8710 2dh.pdf
  20 اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد 2 871107 2eh.pdf
  21 حسابداری میانه 1 861010 2fh.pdf
  22 آمار و کاربرد آن در مدیریت 860327 2gh.pdf
  23 اصول حسابداری 1 871102 2h.pdf
  24 حسابرسی 2 861109 2hh.pdf
  25 حسابداری صنعتی 3 860312 2ih.pdf
  26 حسابداری و حسابرسی دولتی 871101 2kh.pdf
  27 مبانی روش تحقیق 861009 2mh.pdf
  28 پول و ارز و بانکداری 860325 2nh.pdf
  29 حسابداری صنعتی 861101 2ph.pdf
  30 حسابداری پیشرفته 2 860323 2qh.pdf
  31 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 860330 2rh.pdf
  32 مدیریت مالی 1 860316 2uh.pdf
  33 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی 860319 2wh.pdf
  34 ریاضیات و کاربرد ان- ریاضیات پایه و مقدمات آمار 860329 2xh.pdf
  35 اصول حسابداری 2 861016 2yh.pdf
  36 مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 860329 2zh.pdf
  37 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 860321 3ah.pdf
  38 زبان تخصصی 2 860322 3bh.pdf
  39 اصول حسابداری 3 860313 3dh.pdf
  40 مبانی کامپیوتر و کاربرد ان 861103 3eh.pdf
  41 ریاضیات و کاربرد آن – ریاضیات پایه مقدمات آمار 2 8710 3fh.pdf
  42 مبانی و کاربرد کامپیوتر 860329 3hh.pdf
  43 مبانی جامعه شناسی –مفاهیم اساسی 1 871105 3jh.pdf
  44 صنعتی 3 861006 3kh.pdf
  45 پول و ارز و بانکداری 871030 3lh.pdf
  46 اصول حسابداری 1 861012 3mh.pdf
  47 حسابرسی 1 860329 3nh.pdf
  48 حسابرسی 2 860609 3oh.pdf
  49 اصول حسابداری 3 861007 3ph.pdf
  50 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی 860319 3rh.pdf
  51 اقتصاد خرد 8610 3sh.pdf
  52 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 861025 3th.pdf
  53 زبان تخصصی 2 حسابداری 871026 3uh.pdf
  54 اقتصاد کلان 1 871102 3vh.pdf
  55 حسابداری صنعتی 1 860325 3xh.pdf
  56 اصول حسابداری 2 860321 3yh.pdf
  57 ریاضیات پایه و مقدمات آمار- ریاضیات و کاربرد آن 8710 3zh.pdf
  58 روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی 860323 4bh.pdf
  59 حسابداری میانه 2 861026 4ch.pdf
  60 حسابداری پیشرفته 2 861108 4eh.pdf
  61 حسابداری میانه 1 860317 4fh.pdf
  62 مدیریت مالی 2 871107 4h.pdf
  63 تحقیق در عملیات 2 861101 4hh.pdf
  64 آمار و احتمالات 871108 4nh.pdf
  65 مدیریت مالی1 861009 4qh.pdf
  66 مبانی سازمان و مدیریت 871101 4sh.pdf
  67 صنعتی 2 861009 4vh.pdf
  68 حسابداری و حسابرسی دولتی 8610 4xh.pdf
  69 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 861102 4yh.pdf
  70 روش و تحقیق و ماخذ شناسی 861015 5ah.pdf
  71 اصول حسابداری 3 861007 5bh.pdf
  72 اصول حسابداری 1 860327 5ch.pdf
  73 تحقیق در عملیات 1 –پژوهش عملیاتی 871106 5fh.pdf
  74 مدیریت رفتار سازمانی 861108 5gh.pdf
  75 مباحث جاری در حسابداری 860327 5h.pdf
  76 اقتصاد کلان اصول علم اقتصاد 2 871026 6h.pdf
  77 مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت 860326 7h.pdf
  78 مدیریت سازمانی –رفتار سازمانی 871028 8h.pdf
  79 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 871105 9h.pdf
  80 مالیه و خط مشی مالی دولتها 860321 10h.pdf
  81 میانه 2 871106 13h.pdf
  82 مبانی و کاربرد کامپیوتر کامپیوتر و برنامه نویسی 861024 14h.pdf
  83 تحقیق در عملیات 2 پژوهش عملیاتی 2 860401 20h.pdf
  84 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –ریاضیات پایه و مقدمات آمار 860329 24h.pdf
  85 مدیریت مالی 1 861009 25h.pdf
  86 حسابداری مالیاتی 871030 26h.pdf
  87 مدیریت مالی 2 861101 27h.pdf
  88 صنعتی 3 871024 28h.pdf
  89 حسابداری مالیاتی 860325 30h.pdf
  90 مبانی روش تحقیق 871021 31h.pdf
  91 اصول علم اقتصاد 2 860318 33h.pdf
  92 اصول علم اقتصاد 1 860331 37h.pdf
  93 پژوهش عملیاتی 1 871106 39h.pdf
  94 مدیریت مالی 2 860617 40h.pdf
  95 حقوق بازرگانی 860318 41h.pdf
  96 زبان تخصصی اقتصاد مدیریت و حسابداری 861009 43h.pdf
  97 مدیریت تولید 860322 44h.pdf
  98 روانشناسی عمومی 871028 46h.pdf
  99 مبانی و اصول سازمان و مدیریت 861111 49h.pdf
  100 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی –مبانی تنظیم بودجه 871023 50h.pdf
  101 مباحث جاری حسابداری 861112 51h.pdf
  102 حسابداری پیشرفته 1 871014 52h.pdf
  103 حسابداری پیشرفته 1 861006 53h.pdf
  104 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –ریاضیات پایه  و مقدمات آمار 860329 54h.pdf
  105 مدیریت مالی 1 860316 55h.pdf
  106 مالیه عمومی و خط مشی دولتها 861016 56h.pdf
  107 حسابداری میانه 1 871021 57h.pdf
  108 مدیریت تولید 871026 58h.pdf
  109 حسابرسی 1 860329 59h.pdf
  110 اقتصاد خرد 861109 ah.pdf
  111 حسابرسی 2 860324 bh.pdf
  112 مدیریت مالی 1 871016 ch.pdf
  113 روش نحقیق در مدیریت روش تحقیق و ماخذ شناسی 860320 dh.pdf
  114 آمار و کاربرد آن در مدیریت 871102 fh.pdf
  115 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 861013 gh.pdf
  116 پول و ارز و بانکداری 860611 hh.pdf
  117 پول و ارز و بانکداری 861110 jh.pdf
  118 تحقیق در عملیات 1  پژوهش عملیاتی 1 860331 kh.pdf
  119 حسابداری صنعتی 1 8710 lh.pdf
  120 مباحث جاری در حسابداری 871102 mh.pdf
  121 زبان تخصصی 1 حسابداری 871105 nh.pdf
  122 روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی 861108 oh.pdf
  123 حقوق تجارت حقوق بازرگانی 871022 ph.pdf
  124 حسابداری صنعتی 2 860316 rh.pdf
  125 توسعه اقتصادی  وبرنامه ریزی 861110 sh.pdf
  126 زبان تخصصی 1 860330 uh.pdf
  127 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 871016 vh.pdf
  128 حسابرسی 1 871103 wh.pdf
  129 حسابداری پیشرفته 1 861006 xh.pdf
  130 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 861112 yh.pdf
  131 مدیریت تولید 860322 zh.pdf
  Advertisements
  1. من
   2009/06/08 در 4:28 ب.ظ.

   مرسیییییییییییییییییییییییییییییی

  2. morali
   2009/06/21 در 3:20 ب.ظ.

   سلام ممنون عزیز
   خیلی کارت درسته

  3. yazdan
   2009/06/21 در 9:27 ب.ظ.

   واقعا ازت ممنونم لطف بزرگی به بچه های حسابداری کردی دوست دارم فدات

  4. mohammad
   2009/06/24 در 2:14 ب.ظ.

   سایت بسیار عالی و پر محتوا میباشد و خیلی هم به روز است سئوالها بسیار عالی و مفید بود کمتر سایتی این چنینی یافت میشود ممنون موفق باشید .

  5. jahan
   2009/08/26 در 3:40 ب.ظ.

   كارمو راه انداختي!!!بابا اي ولله

  6. مجيد
   2009/09/03 در 2:57 ب.ظ.

   خيلي ممنونم

  7. امید امیدی
   2009/10/02 در 12:20 ق.ظ.

   سلام و ممنون

  8. 2009/10/03 در 1:51 ق.ظ.

   اکثر سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور به صورت تکراری از گنجینه سوالات انتخاب میشود،
   با داشتن مجموعه کامل سوالات از دوستان خود در کسب نمره پیشی بگیرید.

   نمونه سوالات نیمسال نیمسال دوم 88-87 برای 40 رشته پیام نور موجود میباشد(کسری سوالات تهیه شد)با کیفیت عالی در فرمت پی دی اف بدون آرم
   هر درس از نیمسال دوم 88 ،فقط100تومان
   مجموع دروس نیمسال دوم 88 یک رشته در یک پوشه:فقط 2000 تومان
   نیمسال های قدیمی تر:هر پوشه 1500 تومان
   ارسال 3 نمونه سوال رایگان برای تست کیفیت
   فروش کل گنجینه از سال 83 تا 88 با قیمت توافقی
   دریافت لینک دانلود از طریق ایمیل
   0300548952003 بانک ملی سیبا به نام فرزاد احمدپور
   6037991009952205 شماره برای کارت به کارت
   http://www.soalpnu.blogfa.com
   09374315603

   حتی برای رشته شما دوست گرامی
   این قیمت ها فقط به مدت 1 هفته

   • ملکان
    2009/12/11 در 10:16 ب.ظ.

    آگهی مربوط به فروش نمونه سوالات پیام نور که شماره حسابی به نام فرزاد احمد پور اعلام کرده و خودش رو رضایی معرفی می کنه دروغ بزرگیه که فقط برای گرفتن پول از شما طراحی شده. این آقا برای نمونه سوالات یک رشته از شما چند بار پول می گیره و هر بار فقط چند نمونه آنهم بصورت تکراری و بدون جواب می فرسته . من تو دامش افتام ولی شما مواظب باشید

  9. بهاره
   2009/10/23 در 9:12 ق.ظ.

   امیدوارم در تمامی مقاطع زندگیتون موفق باشید و به بهترین هایی که مد نظرتون هست برسید

  10. ehsan
   2009/11/01 در 11:18 ق.ظ.

   dastet dard nakone mamnooon ishala hamishe karat rah biofte

  11. منصور
   2009/11/03 در 9:27 ق.ظ.

   فوق العاده بود

  12. 2009/11/12 در 11:26 ب.ظ.

   خیلی عالی بود ممنون !!

  13. الهه
   2009/11/22 در 4:52 ب.ظ.

   مرسي عالي بود

  14. vahid
   2009/12/06 در 5:28 ب.ظ.

   مرسی عزیزم اساسی حال دادی

  15. mahshid
   2009/12/15 در 10:16 ب.ظ.

   chera reshte eghtesad tu hich sayti nist ?kam lotfi nafarmaeed age bavar darid ke ma nejateton midim.ok?

  16. سيامك
   2009/12/28 در 10:24 ق.ظ.

   شير مادر حلالت باشه فوق العاده بود

  17. maryam
   2009/12/28 در 11:00 ق.ظ.

   با تشكر از قرار دادن نمونه سوالات حسابداري
   لطفا جوابا رو هم بذارين

  18. abolfazl naderi
   2010/01/01 در 9:59 ب.ظ.

   damet garm kheyli bahali ishala yek dar donya 100 dar akherat nasibet beshe

  19. davood
   2010/01/14 در 4:41 ب.ظ.

   veghan foghelade bood
   kheyli be dardam khord 1donya mamnoon

  20. منصور
   2010/01/16 در 2:16 ب.ظ.

   mer30

  21. sara
   2010/01/18 در 9:49 ب.ظ.

   واقعا ممنون خير ببيني جوووووون

  1. 2009/09/21 در 7:05 ق.ظ.
  2. 2009/09/21 در 7:27 ق.ظ.
  3. 2012/04/14 در 4:27 ب.ظ.
  4. 2012/04/22 در 10:49 ق.ظ.

  پاسخی بگذارید

  در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

  نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

  شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

  تصویر توییتر

  شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

  عکس فیسبوک

  شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

  عکس گوگل+

  شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

  درحال اتصال به %s

  %d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: